Parochiele activiteiten

Parochieel Centrum De Kapelaan is een ontmoetingsplaats voor parochianen van de H. Nicolaasparochie Zoetermeer. Primair wordt het zalencentrum gebruikt voor parochiële activiteiten.

Deze kunnen voortkomen of samenhangen met activiteiten betreffende de H. Nicolaaskerk of het achter de kerk gelegen RK H. Nicolaas Kerkhof .

Jongerenruimte

Het centrum heeft een vaste ontmoetingsruimte voor de RK jongeren van de H. Nicolaasparochie. In deze jongerenruimte zijn jongeren actief met op hen afgestemde activiteiten. Samen doen zij er spellen, kijken films, koken, eten, repeteren met het jongerenkoor, maken samen muziek en gamen.

Katholiek Geloofscentrum

In Parochieel Centrum De Kapelaan vinden diverse activiteiten op het gebied van geloof en catechese plaats. Deze worden georganiseerd onder de noemer Katholiek Geloofscentrum H. Nicolaas . Voor jongvolwassenen zijn er speciale Youcat leeravonden en voor diverse doelgroepen bijbelgeloofsgesprekken. Het programma vindt u in de  Activiteitenagenda van de parochie .